Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse

1. IDENTITET AF EJEREN AF WEBNET
PACKAGING COLOR MANUFACTURING SL med CIF B65297699, med adresse på Avenida Riera, 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona), og e-mail Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. , er ejeren af ​​denne hjemmeside med domænet pcmgrupo.com

2. ACCEPT AF BETINGELSERNE FOR BRUG
Brugen af ​​denne hjemmeside tilskriver navigatoren, hvad enten det er en fysisk eller juridisk person, BRUGERENS tilstand, hvilket indebærer overholdelse af vilkårene og betingelserne angivet nedenfor. Til alle formål vil vilkårene og betingelserne blive betragtet i den version, der blev offentliggjort på tidspunktet for adgangen. BRUGEREN anbefales omhyggeligt at læse de vilkår og betingelser, der er beskrevet nedenfor, før han gør brug af de tilbudte tjenester. Ligeledes kan adgang til visse tjenester via denne hjemmeside være underlagt visse særlige betingelser, der afhængigt af tilfældet erstatter, udfylder og/eller ændrer disse generelle betingelser. Derfor skal BRUGEREN også omhyggeligt læse de tilsvarende særlige betingelser før adgang til og/eller brug af vores tjenester. Hvis du ikke accepterer betingelserne for brug, skal du undlade at få adgang til og bruge tjenesterne på denne hjemmeside. Disse brugsbetingelser regulerer den generiske brug af internettet af BRUGEREN, som har mulighed for at se og udskrive dem. Ejeren af ​​hjemmesiden forbeholder sig retten til til enhver tid og uden forudgående varsel at ændre eller slette indholdet, tjenesterne og oplysningerne på denne hjemmeside, samt at begrænse eller annullere de vilkår og betingelser, der gælder for hjemmesiden.

3. INTELLEKTUELT OG INDUSTRIEL EJENDOM
Indholdet af denne hjemmeside er beskyttet af lovene om intellektuel og industriel ejendomsret. Hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, dens programmering, redigering, kompilering og andre elementer, der er nødvendige for dens drift, design, logoer, tekst og/eller grafik tilhører den person, der er ansvarlig for internettet, eller, hvor det er relevant, har en licens eller udtrykkelig tilladelse fra forfatterne. Uanset formålet, hvortil de var beregnet, kræver hel eller delvis reproduktion, brug, udnyttelse, distribution og kommercialisering under alle omstændigheder forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af ​​internettet. Krænkelse af nogen af ​​de førnævnte rettigheder kan udgøre en overtrædelse af disse bestemmelser, såvel som en forbrydelse, der kan straffes i henhold til artikel 270 og følgende i straffeloven. Designet, logoerne, teksten og/eller grafikken uden for den person, der er ansvarlig for nettet, og som kan forekomme på hjemmesiden, tilhører deres respektive ejere, idet de selv er ansvarlige for enhver mulig uenighed, der måtte opstå med hensyn til dem. Under alle omstændigheder er der udtrykkelig og forudgående tilladelse fra dem.
Krav, der kan indgives af BRUGERE i forbindelse med mulige brud på intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder på noget af indholdet på denne hjemmeside, skal adresseres til e-mailen Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se. .

4. ADGANG TIL WEBNET
Vores web kan besøges af enhver BRUGER frit og gratis. De personoplysninger, som du giver os, vil altid blive behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende regler.

5. KORREKT BRUG AF WEBSTEDET
BRUGEREN forpligter sig til at bruge internettet, indholdet og tjenesterne i overensstemmelse med loven, med god skik og orden.
BRUGEREN påtager sig og accepterer at:

 • Brug ikke hjemmesiden eller de tjenester, der leveres gennem den til ulovlige formål eller virkninger eller i modstrid med indholdet af denne juridiske meddelelse, der skader tredjeparters interesser eller rettigheder, eller som på nogen måde kan beskadige, deaktivere eller forringe hjemmesiden eller dens tjenester eller forhindre tilfredsstillende brug af internettet til andre brugere.
 • Ikke ødelægge, ændre, deaktivere eller på anden måde beskadige data, programmer eller elektroniske dokumenter og andre, der findes på nettet.
 • Introducer ikke programmer, vira, makro-instruktioner, mini-applikationer eller nogen anden logisk enhed eller sekvens af tegn, der forårsager eller kan forårsage nogen form for ændring i computersystemerne hos den person, der er ansvarlig for internettet eller tredjeparter.
 • Misbrug ikke information, beskeder, grafik, tegninger, lyd- og/eller billedfiler, fotografier, optagelser, software og generelt enhver form for materiale, der er tilgængeligt via internettet eller de tjenester, det tilbyder.
 • Indfør ikke handlinger, holdninger eller diskriminerende ideer baseret på køn, race, religion, tro, alder eller tilstand.
 • Ligeledes forbeholder den ansvarlige for nettet sig retten til at nægte eller tilbagetrække adgang til internettet og/eller tjenesterne til enhver tid og uden forudgående varsel til de BRUGERE, der undlader at overholde disse generelle betingelser.

6. ANSVARSSYSTEM
Den person, der er ansvarlig for nettet, er hverken direkte eller subsidiært ansvarlig for:

 • Tjenestens kvalitet, adgangshastigheden, den korrekte drift eller tilgængeligheden eller kontinuiteten i driften af ​​internettet.
 • At der er serviceafbrydelser, forsinkelser, fejl, funktionsfejl af samme og i det hele taget andre gener, der har deres oprindelse i årsager, som er uden for Webejerens kontrol. • En forsætlig eller uagtsom handling fra BRUGEREN og/eller er forårsaget af force majeure. Under alle omstændigheder, uanset årsagen.
 • Direkte eller indirekte skader, følgeskader og/eller tabt fortjeneste.
 • Indhold og meninger fra tredjeparter eller oplysninger indeholdt på tredjeparts websider, der kan tilgås via links eller webstedssøgemaskiner.
 • De skader, der kan påføres BRUGERNES computere på grund af mulige computervirusser, der er opstået som følge af at browse på hjemmesiden eller enhver anden skade, der er afledt af sådan browsing.
 • Manglende overholdelse af loven, sædelighed og almindeligt accepteret god skik eller offentlig orden som følge af transmission, spredning, opbevaring, tilgængeliggørelse, modtagelse, opnåelse af eller adgang til indholdet.
 • Laster og mangler ved alle slags indhold, der transmitteres, formidles, opbevares eller gøres tilgængeligt, manglende opdatering eller nøjagtighed heraf eller deres videnskabelige kvalitet, hvor det er relevant.
 • Ligeledes garanterer ejeren ikke, at nettet og serveren er fri for virus og er ikke ansvarlig for skader forårsaget af adgang til nettet eller manglende evne til at få adgang.
 • Ejeren vil have ret til, uden nogen form for kompensation til BRUGEREN for disse koncepter, midlertidigt at suspendere tjenester og indhold på hjemmesiden for at udføre vedligeholdelse, forbedring eller reparation.
 • Ejeren forbeholder sig retten til til enhver tid og uden forudgående varsel at ændre eller slette indholdet og tjenesterne, der findes på denne hjemmeside, uden at påtage sig noget ansvar for det, samt for det faktum, at oplysningerne ikke opdateres.

7. DATABESKYTTELSE
I overensstemmelse med bestemmelserne i de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger oplyser vi dig om, at de oplysninger, som brugeren afgiver, vil blive indarbejdet i det behandlingssystem, der ejes af den ansvarlige med det formål at kunne lette, fremskynde og opfylde forpligtelser indgået mellem begge parter. Ligeledes informerer Ejer og Leder, at dataene vil blive opbevaret i den periode, der er strengt nødvendig for at overholde de førnævnte forskrifter. Så længe du ikke kommunikerer andet, vil vi forstå, at dine data ikke er blevet ændret, at du accepterer at give os besked om enhver variation, og at vi har dit samtykke til at bruge dem til de førnævnte formål. Du er informeret om, at du vil fortsætte med at behandle dataene på en lovlig, loyal, gennemsigtig, tilstrækkelig, relevant, begrænset, nøjagtig og opdateret måde. Derfor forpligter den Dataansvarlige sig til at træffe alle rimelige foranstaltninger, således at disse slettes eller rettes uden forsinkelse, når de er unøjagtige. I overensstemmelse med de rettigheder, der er tillagt af de gældende regler om databeskyttelse, kan brugeren udøve rettighederne til adgang, berigtigelse, begrænsning af behandling, sletning, portabilitet og modstand mod behandlingen af ​​deres personoplysninger samt samtykket givet til behandlingen af samme, at skulle rette din anmodning skriftligt og tilstrækkeligt identificere dig til adressen nævnt i punkt 1. Ligeledes kan du også kontakte Kontrolmyndigheden for at fremsætte det krav, du finder passende.

8. ANNONCER
I overensstemmelse med bestemmelserne i lov 34/2002 af 11. juli om tjenester i informationssamfundet og elektronisk handel (LSSICE), fokuserer politikken vedrørende e-mail på kun at sende meddelelser, som BRUGEREN har anmodet om at modtage, efter at have overført frivilligt og udtrykkeligt samtykke. Hvis brugeren ønsker at modtage disse meddelelser, skal hans anmodning rettes skriftligt og tilstrækkeligt identificere sig til den elektroniske adresse Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.

9. GÆLDENDE LOVGIVNING OG RETLIG JURISDIKTION
Disse betingelser er skrevet på spansk og er underlagt gældende spansk lovgivning. Domstole og domstole i Madrid, Spanien vil være kompetente i ethvert retssag, eller som vedrører denne hjemmeside.

Image
Flaske- og beholderdekorationsfirma, eksperter i flaskemaling med miljøvenlige teknikker og maling, serigrafi, varmstempling og lakering af glasbeholdere til fødevarer, parfumeri, kosmetik og HOME Duft. Mere end 50 års erfaring i emballagedekoration sammen med state-of-the-art produktionslinjer. 

PCM-bæredygtighed med forskellige muligheder for at genvinde, omdekorere eller genbruge beholdere og flasker med designfejl, mærkning eller serierester.

.

Den mest læste på hjemmesiden

kontakt

Avenida Riera 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona)
+34 93 470 13 54